Miten ruotsalaisen yhtiön liiketoiminta voidaan verottaa Suomessa, kun yhtiön
kiinteä toimipaikka on ollut Ruotsissa?

Ei ole reilua, eikä laillistakaan, kun viranomainen ei aineistossaan tuo esille
kaikkia asiaan vaikuttavia näkökantoja.

Miten tämän saisi loppumaan niin, ettei koko pisnes pysähdy?

Voikohan tuollainen tulla ennen pitkää haitaksi liiketoiminnalle?

ots viranomaismenettelyt

 • Tutustun esitutkinnan aineistoon.
 • Tarkistan esitutkinnassa käytetyn tiedon oikeellisuuden.
 • Puutun viranomaisten mahdolliseen mielivaltaiseen, puolueelliseen tai tosiseikkoja väristelevään tms. käytökseen.  
 • Laadin lisäselvitykset ja avustan tilanteen ratkaisemiseksi.
 • Esitutkinnan päätteeksi laadin loppulausunnon.
 • Jos katsotaan tarpeelliseksi, laadin tutkintapyynnön.

Asiamies ja yleinen asioiden hoitaminen

 • Osakkaan asiamies.
 • Yhteydenpito viranomaisiin.
 • Yhteydenpito, lausunnot ja selvitykset ulosottoon.
 • Yhteydenpito, lausunnot ja selvitykset konkurssipesän hoitajalle
 • Kirjalliset vastaukset ja muut selvitykset käräjäoikeuteen