Vero lasketaan tuloksesta - ei oletuksesta.

Verotusoikeutta ei voi perustella viranomaisen selvitysvelvollisuuden laiminlyönnillä.

Varojen siirto omalta tililtä yhtiön tilille, eli yhtiölle annettu laina - ei ole kirjanpitorikos.

Verotarkastuskertomuksessa tosiasioiden vääristeleminen täyttää RL 15:8 §,
1 kohdan tunnusmerkistön…

ots valitustie

Avustaminen hallintomenettelyssä

  • Oikaisupyyntöjen tai lisäselvitysten laatiminen oikaisulautakunnalle.
  • Valituskirjelmien ja vastaselitysten laatiminen hallinto-oikeuteen.
  • Valitusluvan hakeminen ja valituskirjelmät korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Avustaminen käräjillä ja hovissa

  • Avustaminen vastaajan kutsumana tai syyttäjän haastamana todistajana. Voidaan kuulla aiheista, jotka ovat tulleet ilmi verotarkastuksen tai viranomaismenettelyyn tutustumisen yhteydessä.
  • Kuullaan oikeudessa verotuksen, verotusmenettelyn tai kirjanpidon asiantuntijana.
  • Kuullaan todistajana, kun asia etenee perustevalitukseen saakka.